• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

HESP in uspeh Tonija Udovča

Hauratonov univerzitetni program HESP se izkazal za uspešnega

Marec 2019 - Novi HAURATON EVROPSKI ŠTUDENTSKI PROGRAM ali skrajšano HESP žanje prve dosežke. Le nekaj mesecev po ustanovitvi akademskega programa mladih talentov za študente in profesorje na področju gradnje tehnoloških fakultet iz osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope je privedlo do oblikovanja močnih mrež med podjetjem, ki ima sedež v deželi Baden, in udeleženci iz Hrvaške, Slovenije, Srbije, Slovaške, Bolgarije, Madžarske, Romunije in Moldavije. Znanstveno sodelovanje je prineslo tudi začetne rezultate raziskav.
Diploma s HESP vzpostavlja povezave za prihodnost
Ena izmed uspešnih zgodb je disertacija Tonija Udovča, slovenskega študenta hidrotehnike na Fakulteti za gradbeništvo, transportno tehnologijo in arhitekturo v Mariboru. V začetku poletja 2018 se je udeležil enega od prvih dveh dogodkov na sedežu Hauratona v Rastattu. Na tam opravljenem praktičnem usposabljanju je bil s svojimi kompetencami in komunikacijskimi veščinami deležen pozornosti nemških strokovnjakov. Študenti so imeli nalogo načrtovati specifično drenažno rešitev in primerno kanalsko rešitev ter izračunati stroške namestitve in nato predstaviti celovito idejno zasnovo strokovnjakom. Ta naloga je privedla do številnih rešitev. Študenti so se z enim samim projektom igrali s številnimi ustreznimi izdelki Hauraton in jih na različne načine učinkovito uporabili. Za Tonija Udovča se je njegova izkušnja nadaljevala tudi po intenzivnem strokovnem dialogu v Rastattu. V kratkem času je ne le utrdil svoje strokovno znanje angleščine, temveč je začel tudi diplomsko nalogo - pod vodstvom mentorja Matjaža Nekrepa Perca in v sodelovanju z Hauratonom - z naslovom »Odvodnjavanje in zadrževanje deževnice v urbanih območjih«. Kot del tega je uporabil drona za zbiranje in analizo podatkov o porabi iz slovenskega mesta Maribor za obnovo in odvodnjavanje prometnega koridorja. S platformo DroneDeploy je podatke pretvoril v 3D model, da bi skupaj s Hauratonom ustvaril hidravlične izračune in ocene stroškov. To je privedlo do tega, da je končal z najvišjimi ocenami in pridobil diplomo gradbenega inženirja. Projekt mu ni zagotovil le akademskega prestiža, temveč je okrepil tudi internacionalne stike med udeleženci za prihodnost - kar je tudi cilj HESP. Shema združuje (bodoče) strokovnjake iz različnih držav, da posredujejo znanje za specializirane naloge prihodnosti in ustvarjajo mreže. Stiki in strokovno znanje je treba razviti internacionalno, saj strokovno izvedeni in uspešni drenažni projekti zahtevajo visoke, mednarodno priznane standarde v vseh državah.
»Študenti našega promocijskega programa so se na svojih univerzah kvalificirali v večstopenjskem izbirnem postopku,« pravi vodja izvoznega podjetja Ulrich Krause, ki je sprožil zagon HESP v Hauratonu. "Povpraševanje po strokovnem znanju o drenaži je zelo veliko v državah srednje in vzhodne Evrope."

Platforma za nadarjene strokovnjake
Študentom HESP v sodelovanju z univerzami nudimo ciljna predavanja, ekskurzije in praktične delavnice za študente višjih semestrov. V Rastattu bodo bodoči inženirji čakali na obiske, seminarje in pogovore z nemškimi strokovnjaki, kot tudi na praktično usmerjen program, npr. o izzivih pri montaži žlebov ali kompleksnih hidravličnih izračunih. Pobuda, kot je HESP, je doslej edinstvena v strokovnih krogih. Naslednji dve delavnici bosta potekali v Hauratonu sredi aprila in sredi maja leta 2019.

od leve: Ulrich Krause, Toni Udovč, Krasimir Savovzoom
 
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy