• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

Kalcer, Trzin

Hauraton je poskrbel za odvodnjavenje parkirišča pri Poslovni zgradbi Kalcer v Trzinu, v katerih ima svoje prostore več podjetji. Rešetke in kanalete  FASERFIX SUPER omogočajo učinkovito in varno odvodnjavanje meteorne vode iz parkiriišča ter suh dostop v samo zgradbo. Vgrajeni so proizvodi programa FASERFIX SUPER 200 z litoželezno  rešetko v razredu obremenitve E 600, ki poskrbi za zelo učinkovito odtekanje vode skozi mrežasto rešetko.


Kalcer
 
Kalcer
Kalcer
Kalcer
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy