• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4 / 1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

Bencinski servis Petrol

Na avtocestnem odseku Lendava-Maribor se je pred kratkim odprl nov Petrolov bencinski servis. Poleg črpalke nudi še razširjeno ponudbo z znamenito restavracijo hitre prehrane, bogato založeno trgovino, nepogrešljivo kavo, počivališčem ter otroškim igriščem .

Na dovoznih površinah, parkirišču ter pred vhodom v trgovino so vgrajene Hauraton kanalete iz programa FASERFIX SUPER 150 z litoželeznimi rešetkami v razredu obremenitve D 400.  Vseh kanalet skupaj s peskolovi je preko 150 metrov.


BS Petrolzoom
BS Petrolzoom
BS Petrolzoom
 
BS Petrolzoom
BS Petrolzoom
BS Petrolzoom
BS Petrolzoom
BS Petrol
zoom
 
 

Nabor proizvodov

Nizkogradnja

Okolica

Voda

Šport

     

Kontakt

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4 / 1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si