Hauraton odvodnjavanje

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

Ponikanje za trajnostno obdelavo padavinske vode

Naravno ponikanje meteornih voda je skoraj onemogočeno zaradi širjenja stanovanjskih in industrijskih območij. Ponikalni sistemi iz HAURATONA ponujajo inteligentno rešitev za to. Deževnica se zbira kjer pada in se postopoma dovaja nazaj v naravnem ciklusu. Ponikovalne komore so primerne za uporabo pod prometnimi površinami na industrijskih in gradbenih območjih, pa tudi v stanovanjskih naseljih, kjer so površine povozne z osebnimi avtomobili.

 

 
 
 
 

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy