Hauraton odvodnjavanje

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

Ponikanje za trajnostno obdelavo padavinske vode

Naravno ponikanje meteornih voda je skoraj onemogočeno zaradi širjenja stanovanjskih in industrijskih območij. Ponikalni sistemi iz HAURATONA ponujajo inteligentno rešitev za to. Deževnica se zbira kjer pada in se postopoma dovaja nazaj v naravnem ciklusu. Ponikovalne komore so primerne za uporabo pod prometnimi površinami na industrijskih in gradbenih območjih, pa tudi v stanovanjskih naseljih, kjer so površine povozne z osebnimi avtomobili.

 

 
 
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy