• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

Ponikanje DRAINFIX®TWIN

Ponikanje padavinske vode na najmanjšem prostoru pod površinami povoznimi z osebnimi vozili

Ponikanje DRAINFIX TWIN
1
DRAINFIX®TWIN element za obdelavo padavinske vode
2
DRAINFIX®TWIN ponikovalni element
3
Geotekstil
4
DRAINFIX®TWIN Čistilni in kontrolni jašek

DRAINFIX®TWIN

  • zelo velik volumen
  • prilagodljiva vgradnja zaradi namestitvenih kombinacij
  • zmožnost hkratnega zadrževanja in ponikanja
Erfindung von HAURATON
 

DRAINFIX®TWIN primeri uporabe

 
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy