Hauraton odvodnjavanje

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

Povzetek

AQUAFIX®- SPP usedalnik

AQUAFIX®- KPP koalescentni separator

AQUAFIX®- SKPP koalescentni separator z usedalnikom

AQUAFIX®- SKBPPP koalescentni separator z usedalnikom in bypassom

AQUAFIX®- SK2BPPP koalescentni separator z usedalnikom in povečanim bypassom

AQUAFIX®- FPP maščobni separator

AQUAFIX®- SFPP maščobni separator z usedalnikom

 
 
 
 

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy