Hauraton odvodnjavanje

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

Povzetek

AQUAFIX®- S usedalnik

AQUAFIX®- K koalescentni separator

AQUAFIX®- SK koalescentni separator z usedalnikom

AQUAFIX®- SK koalescentni separator z usedalnikom (več ohišij S-K) H

AQUAFIX®- SK2BP koalescentni separator z usedalnikom in povečanim bypassom

AQUAFIX®- SF maščobni separator z usedalnikom

 
 
 
 

Hauraton Slovenija
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+386 1 3617 833
info-si@hauraton.com

 

Imprint        Privacy policy