• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

SERVISNE KANALETE 150

Povzetek

Sistem SERVISNE KANALETE

SERVISNE KANALETE FASERFIX®KS 150 iz betona armiranega z vlakni, višina okvirja 20 mm, raz. obr. E 600

SERVISNE KANALETE FASERFIX®SUPER 150 iz betona armiranega z vlakni, višina okvirja 40 mm, raz. obr. E 600

Dodatki

Tovarniško izdelane storitve