• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

FASERFIX®SUPER 200

Povzetek

Kanalete

FASERFIX®SUPER 200 s sidranim pocinkanim jeklenim okvirjem do raz. obr. F 900

FASERFIX®SUPER 200 z vgrajenim padcem 0.5 %, do raz. obr.F 900

FASERFIX®SUPER 200 s sidranim LTŽ okvirjem do raz. obr. F 900

Rešetke

FASERFIX®SUPER 200, raz. obr. D 400*

FASERFIX®SUPER 200, raz. obr. E 600

FASERFIX®SUPER 200, raz. obr. F 900

Dodatki

Peskolovi

Zaključna stena

Ostali dodatki

Tovarniško izdelane storitve