• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

Točkovno odvodnjavanje FASERFIX®POINT

Stabilno točkovno odvodnjavanje za javne in poslovne površine

Točkovno odvodnjavanje FASERFIX POINT
1
FASERFIX® POINT SUPER 40/40

FASERFIX®POINT

  • ima zaščitni jekleni okvir, ki ščiti pred korozijo
  • GUGI LTŽ rešetka omogoča izjemno vtočnost
  • sestavljen je iz mufe, smradne zapore in vedrom za čiščenje usedlin 
     


  •  

    FASERFIX®POINT SUPER primeri uporabe