• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4 / 1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, ponikovalni element iz PE-PP

DRAINFIX®sedimentacijski in filtrski jašek

DRAINFIX®TWIN, Multifunkcijski jaški

DRAINFIX®sistemski jaški 300/1800**mm s filtrom

DRAINFIX®TWIN, dodatki

 
 
 
 

Nabor proizvodov

Nizkogradnja

Okolica

Voda

Šport

     

Kontakt

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4 / 1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si