Hauraton odvodnjavanje

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

** Atletski stadion Kranj **

Ena najpomembnejših investicij na področju športa, ki sta jih letos izvedla Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj je bila prenova atletskega stadiona Stanka Mlakarja.


Atletski in nogometni stadion sta del Športnega centra Kranj, ki je lociran na severni strani mesta. Športni objekt sestavljajo glavna tribuna, atletski stadion, atletsko metališče, nogometni stadion z glavnim igriščem z naravno travo in igriščem z umetno travo. Ima osem standardnih 400-metrskih tekaških stez ter skakališča z napravami za skok v daljavo, troskok, skok v višino in za skok ob palici.

Športni objekt je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi in tekmovanjem v atletiki in nogometu. Stadion gosti 260.000 uporabnikov in obiskovalcev na leto.

Kranjski stadion je bil deležen obnove tartanske steze, ki je bila res že dotrajana, saj so na posameznih mestih že nastajale plasti brez tartana, voda pa ni odtekala s proge. Urejena je bila meteorna kanalizacija do glavnega voda, atletska steza in tekmovališče sta bila zaščitena pred podtalnico. Uredili so tekmovališča za skok v višino, skok ob palici, daljino in troskok, poleg tega so novejša še metališča za kroglo, disk, kladivo in kopje. Z asfaltno preplastitvijo celotne steze in tekmovališča se je uredilo tudi vse naklone in neravnine.

HAURATON je pri prenovi stadiona sodeloval že pri sami zasnovi obnove. Skupaj s projektanti smo določili potrebne elemente, mesta vgradnje in izdelali vgradne detajle. Na ta objekt smo za potreb atletike dobavili sistem odvodnjavanja atletske steze, jamo, oviro in pokrov za steeplechase, mehke robnike, doskočišča za skok v daljino, aluminijaste robnike za omejitev tekališča, razdelilne jaške in fleksibilne obrobe.
Dobavljeni proizvodi so namensko razviti za atletske steze in zato skladni z mednarodnimi IAAF standardi, izdelani pa po najvišjih standardih kvalitete ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001, imamo pa tudi izjave o trajnosti izdelkov LEED in BREEAM (https://www.hauraton.eu/en/product-infos/certificate/index.php)
Hkrati pa je izvajalec dela izvedel zanesljivo in kvalitetno kar za investitorja pomeni varnost in zadovoljstvo.
Iz našega prodajnega asortimana smo za stadion Kranj izbrali spodnje artikle.

Vgrajeni so bili :
• Hauraton SPORTFIX robniki z mehkim gornjim robom, bele barve,
• Hauraton SPORTFIX peskolov,
• Hauraton SPORTFIX revizijski nastavek z rego za peskolov,
• Hauraton LINEFIX STANDARD polietilenske obrobe..

Več o omenjenih proizvodih pa najdete na povezavi TUKAJ!  


Stadion Kranj

Atletska steza

Stadion Kranj

Alu pokrov za tekališče

 
Stadion Kranj

Doskočišče skoka v daljino in kanalete z rego

Stadion Kranj

Alu pokrov za tekališče

 
Erweiterung der Produktion

Tekališče

Stadion Kranj

Vodni kanal z oviro za Steeplechase

 
Stadion Kranj

Alu pokrov za tekališče in kanalete z rego z revizijo

Stadion Kranj

Alu pokrov za tekališče

 
Stadion Kranj

Razdelilni jašek

Stadion Kranj

Doskočišče skoka v daljino

 
 
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy