• Change country
  • Slovenija

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

CE izjava o skladnosti/ DIN EN 1433

CE izjave o skladnosti za FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Testna poročila DIN EN 1433 in DIN V 19580

Laboratorij Materials Testing Laboratory (MPA) za testiranje materialov Instituta za masivne konstrukcije in tehnologijo materialov iz Univerze v Karlsruhe je testiral v okviru zunanjega nadzora trdnost in tesnost kanalet FASERFIX SUPER in FASERFIX BIG. Vse kanalete so uspešno prestale testiranja.

Zahteve v zvezi s standardi DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 in konstrukcijsko dovoljenje BW 47-8914.33/22 so bile izpolnjene. Zato je HAURATON upravičen do oznake CE za svoje izdelke.

Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

Hauraton Slovenia
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode / SI-Slovenija
+38 61 3617833
info@hauraton.si

 

Imprint        Privacy policy